Регистър на Арбитражните съдилища в България

12
февр.
2020
Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари

 

Международен Арбитражен Съд при
Алианс за правно взаимодействие

Адрес:

гр. София, ул. „Съборна“5
ет.3

Телефони:

+359 2 9885175

Факс:

+359 2 9885216

Ел. поща:

legal_alliance@abv.bg

Интернет стр.:

http://www.court.apv.bg

 

Арбитражен съд при Българска
търговско-промишлена палата (БТПП)

Адрес:

София 1000, ул. Парчевич 42, ет. 4

Телефони:

+359 2 9809899, 9872631-143

Факс:

+359 2 9873209

Ел. поща:

acourt@bcci.bg

Интернет стр.:

http://www.bcci.bg/bulgarian/arbitration/bg/index.html

Лице за контакт:

Боряна Ненкова, секретар

Любка Василева, секретар

 

Арбитражен Съд „Арбитер
Юстициарум“
СНЦ

Адрес:

София 1612, бул. Цар Борис
III
№ 126,
ет.1

Телефони:

+359 882 54 64 26

Факс:

+359 955 53 22

Ел. поща:

office@arbjus.eu

Интернет стр.:

http://www.arbjus.eu

Лице
за
контакт:

Красен Василев

 

Арбитражен съд за
търговски и потребителски спорове

Адрес:

София 1505, бул. Мадрит
52

Телефони:

+359 898585401

Интернет стр.:

http://www.arbitrajensud.com

 

Арбитражен съд за
търговски спорове

Адрес:

Бургас, ул.”Сердика” №2Б, ТЦ ТРИА,
етаж 3, офис 6

Телефони:

+35956 825 715

Факс:

+35956 825 715

Ел. поща:

office@arbitar.eu

Интернет стр.:

http://www.arbitar.eu

 

Арбитражен съд към Асоциация
на търговските банки

Адрес:

София 1000, ул. Княз Борис I 97

Телефони:

+359 2 9816493

Факс:

+359 2 9814391

Ел. поща:

atb@intech.bg

Интернет стр.:

http://www.acb.bg/ 

 

Арбитражен съд към Българска
фондова борсаСофия АД

Адрес:

София 1303, ул. Три уши 10

Телефони:

+359 2 9370934

Факс:

+359 2 9370946

Ел. поща:

bse@bse-sofia.bg

Интернет стр.:

http://www.bse-sofia.bg

 Арбитри

 

Арбитражен съд към Сдружение на добрите
адвокатски практики

Адрес:

София 1407, ул. Златен рог 22

Телефони:

+359 02/ 962 33 44; 0888
786 252

Ел. поща:

office@assdap.com

Интернет стр.:

http://www.assdap.com

Лице
за
контакт:

Румен
Димитров

 

 

Арбитражен съд към асоциацията
на микропредприятията

Адрес:

София 1000, ул.“П.
Парчевич” No55

Телефони:

+359 2 987 13 14; 987 33 05

Ел. поща:

office@bam-bg.org

Интернет стр.:

http://www.bam-bg.org/

 

Арбитражен съд при Българска
стопанска камара

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефони:

+359 2 9320911

Факс:

+359 2 9872604

Ел. поща:

arbiter@bia-bg.com

Интернет стр.:

http://www.bia-bg.com/arbitration/default.htm

 Арбитри

 По средници

 

Арбитражен съд при Европейска
юридическа палата (ЕЮП)

Адрес:

гр. София 1000, ул. Николай
Коперник 25, ет. 2

Телефони:

+359 882 330 002,
+359 882 307 017,
+359 889 217 218

Ел. поща:

office@ejchamber.eu

Интернет стр.:

http://www.ejchamber.eu

Лице
за
контакт:

Николет Стефанова, Административен
директор Надежда Иванова, секретар

 

 

Арбитражен съд при Национална
асоциация „Бизнес и право“

Адрес:

Варна 9000, ул. Ген. Столипин 14

Телефони:

+359 52 699925, 699926 

Факс:

+359 52 699927

Ел. поща:

office@lawbg.net

Интернет стр.:

http://www.lawbg.net

Лице
за
контакт:

Теменуга Пейчева

 

Арбитражен съд при Национална асоциация „Правна
инициатива за местно самоуправление“

Адрес:

София 1000, бул.“Александър Стамболийски“ 22, вход А,
ет 4

Телефони:

+359 2 2 9810116

Факс:

+359 2 9861682

Ел. поща:

office@nalilg.org

Интернет стр.:

http://www.nalilg.org

Лице
за
контакт:

Ева Симеонова
Радева,Председател на УС, адвокат
САК

 

Арбитражен съд при Стопанска
асоциацияПловдив

Адрес:

Пловдив
4003, бул. Цар
Борис
III Обединител 37, Палата 27

Телефони:

+359 32 628933

Факс:

+359 32 264478

Ел. поща:

arbitraj@biapl.org

Интернет стр.:

http://arbitraj.biapl.org

Лице
за
контакт:

Мария
Симеонова

 Арбитри

Арбритажен съд Варна

Адрес:

Варна 9000, бул. „Мария Луиза“ 46, ет.3

Телефони:

+359 52 617311, 0894
005 004

Факс:

+359 52 617311

Ел. поща:

arbitarv@gmail.com

Интернет стр.:

http://www.varna.arbitrationcourtbg.org

Лице
за
контакт:

Кремен Константинов

Арбритажен съд София

Адрес:

София 1712, ул.“Георги Белов“ 1

Телефони:

+359 884 001 724

Ел. поща:

arbitars@gmail.com

Интернет стр.:

http://www.sofia.arbitrationcourtbg.org/

Лице
за
контакт:

Николай Желев

 

 

Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове

Адрес:

Пловдив
4000, бул. 6-ти
септември 152, ет. 2, офис 204

Телефони:

+359 32 623351

Ел. поща:

bairs@lex.bg, bairs@abv.bg

Интернет стр.:

http://lex.bg/members/bairs

Лице
за
контакт:

Зоя Герасимова, председател 

 

Морски арбитражен съд при Българска
морска камара

Адрес:

Варна 9000, пл. Славейков
5 (Дом на транспортните работници)

Телефони:

+359 523400

Факс:

+359 52 633400

Ел. поща:

bcs@buldata.com

Интернет стр.:

http://bcs.buldata.com

 

Национален институт за помирение и арбитраж към министъра
на труда и социалната политика за уреждане на колективни трудови спорове

Адрес:

София 1618, кв. Овча купел,
ул. Боряна 59, бл. 215 А

Телефони:

+359 2 9559725

Факс:

+359 2 9559726

Ел. поща:

nipa@nipa.bg

Интернет стр.:

http://www.nipa.bg

Лице
за
контакт:

Стоянка Кондева – Връзки
с обществеността

 

Софийски арбитражен съд към Асоциация
за вътрешен и международен арбитраж

Адрес:

София 1271, кв.Илиянци, ул. Грозден
13

Телефони:

+359 2 8380339,

мобилен
0888695539

 

Съд
за малки
граждански спорове към Българска
асоциация за гражданско общество и правни
инициативи

Адрес:

София, бул. Евлоги Георгиев 47, ет. 1, ап. 1

Телефони:

+359 2 653914

Ел. поща:

smgs@lex.bg

Интернет стр.:

http://lex.bg/members/smgs

Лице за контакт:

Венцислав Вацев,
председател

Ивайло Ганчев, административен
секретар

 

 

Търговски арбитражен съд при Национална
юридическа фондация

Адрес:

София, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3

Телефони:

+359 2 9370155

Факс:

+359 2 9370155

Ел. поща:

orsov@spnet.net

Интернет стр.:

http://www.tasnuf.com/

 

Център за извънсъдебно
разрешаване
на правни спорове към
Съюза на юристите в България

Адрес:

София 1301, ул. Пиротска 7, ет. 3

Телефони:

+359 2 9812624, 9803035

Факс:

+359 2 9878390

Ел. поща:

sub@lex.bg, sub@pc-link.net 

Интернет стр.:

http://sub.lex.bg

Лице
за
контакт:

Йордан
Богатинов

Няма коментари