Дни на отворените врати

08
ян.
2020
Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г.В изпълнение на проекта на 10.01.2020 г. от 09.00 до 17.00 ч, ще се проведе: „Ден на отворените врати“ В тази връзка Сдружение Алианс за правно взаимодействие кани всички желаещи да се запознаят с дейността на сдружението, дейностите по Проекта, както и дейностите, свързани с прилагането на медиацията и арбитража, да  посетят офиса на Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“, гр. София, 1000, ул. „Съборна“ №5, ет.3, www.apv.bg, legal_alliance@abv.bg, тел. 02 / 988 51 75. Посещението е предназначено за студенти по юридически науки и млади специалисти в началото на професионалната си кариера като адвокати, юрисконсулти, правни сътрудници, стажанти с юридическа практика, вещи лица и други, както и за практикуващи юристи и професионалисти в правосъдната система – вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии.

Няма коментари