ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“

17
февр.
2020
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г.

В изпълнение на проекта на 13.02.2020г. в Гранд хотел София се проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“. В събитието взеха участие съдии, адвокати, представители на адвокатски колегии, юристи, медиатори, арбитри и вещи лица.

Форумът беше открит от г-н Иван Димов – Председател на Международния Арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ и Ръководител на проекта. Той представи пред участниците целите и задачите на Проекта, както и постигнатите резултати.

Лектори на събитието бяха проф. д-р Марио Бобатинов, съдия Владимир Вълков, съдия в Софийски градски съд и член на Съюза на съдиите в България, адв.Марина Тодорова. Специален гост на Кръглата маса беше Проф. Жак Малерб – Доктор на юридическите науки и на икономическите науки от университета в Льовен, който представи Преглед на арбитражната процедура в Белгия, опит и добри практики.  

По време на събитието бяха обсъдени и обобщени важни теми за алтернативните методи за решаване на спорове – медиация и арбитраж и беше проведена задълбочена дискусия за ролята и необходимостта от медиацията и арбитража като алтернатива на държавното правораздаване.

Няма коментари