Заключителна кръгла маса на тема „Медиация и арбитраж – алтернативни способи за решаване на спорове”.

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари

На 8 юли 2009 г. се проведе заключителна кръгла маса на тема „Медиация и арбитраж – алтернативни способи за решаване на спорове”. 

На форума присъстваха представители на неправителствения сектор, включени в проекта, и бяха представени постигнатите резултати от проведените обучения и семинари, изпълнението на поставените задачи и постигнатите цели, оценка на извършените дейности по проекта и постигнатите резултати. Форумът способства за изграждане на основа за успешен бъдещ диалог между структурите на гражданското общество и администрацията.
Кръглата маса се проведе в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

Няма коментари