Консултативен съвет за по-голяма осведоменост относно нуждата от прилагане на алтернативните способи за решаване на спорове

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари

Към сдружение „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” e създадена нова структура – Консултативен съвет в областта на медиацията и арбитража. 

Консултативният съвет има за своя цел да обслужва потребностите от по-голяма осведоменост относно нуждата от прилагане на алтернативните способи за решаване на спорове. Съветът ще работи в посока насърчаване изграждането на ефективно партньорство между представители на СГО и местната власт. Консултативния съвет е създаден в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02

Няма коментари