Контакти

АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

София 1000, ул. Съборна №5, ет.3
тел./факс 9885175, 9885216

e-mail: legal_alliance@abv.bg

map