Конференция „Превенция и противодействие на финансовите измами и корупцията при използване на Европейските структурни фондове“, София, 24-25 Април 2009

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Конференцията е осъществена с финансовата подкрепа на Европейската Комисия чрез Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ). 

 

olaf

Обобщени изводи от проведеното „Изследване на българската съдебна и административна практика и институционалните механизми, свързани с превенция и противодействие на финансовите измами и корупцията при използване на европейските структурни фондове”

Изследване

Предотвратяване и разкриване на измами в ЕФРР, ЕСФ и КР

Презентация

Няма коментари