Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“.

30
сеп.
2019
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г.

В изпълнение на проекта ще се проведе: Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“. Курсът на обучение е предназначен за студенти по юридически науки и млади специалисти в началото на професионалната си кариера като вещи лица, съдебни заседатели, съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, адвокати, юрисконсулти, правни сътрудници, стажанти с юридическа практика. Обучението ще бъде с продължителност три дни /16 – 18  октомври 2019 г./ и ще се проведе в „Sense hotel Sofia“, бул. „Цар Освободител“ № 16, Конферентна зала 1.

Няма коментари