Проекти

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Като част от усилията за реализиране на своите цели, Алианс за правно взаимодействие разработва проекти, свързани с правното и информационно взаимодействие за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхната връзка с неправителствения сектор, както и проекти, насочени към хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз.
Сдружение Алианс за правно взаимодействие сътрудничи и с национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи, извършва издателска дейност, свързана с работата на АПВ като организация с нестопанска цел, реализира контакти и взаимодейства с правни институти и юридически факултети, включително обмен на преподаватели и програми за обучение.
Сдружение Алианс за правно взаимодействие е българската организация – представител в Европейската асоциация на организации на юристи към Европейския антикорупционен офис на Европейската комисия (OLAF) и участва активно и в разработването на проектите на OLAF.

Няма коментари