Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” организира двудневна конференция, на тема „Превенция и противодействие на финансовите измами и корупцията при използване на Европейските структурни фондове“

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Конференцията ще се проведе в Шератон София Хотел Балкан в периода 24 – 25 април 2009.

olaf

Конференцията се финансира от Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ).

Конференцията има за цел да представи актуални проблеми, свързани със защитата на финансовите интереси на Европейската общоност с цел да се подобри обмена на информация и опит относно защитата на финансовите интереси, както и да се улесни взаимодействието между ОЛАФ и специализираните правоохранителни органи на България за борба с корупцията, от една страна, и координаия на национално ниво между различните институции, отговарящи за защита на финансовите интересина Общността, от друга страна. На базата на проведената Конференция и възникналите конкретни въпроси по време на дискусиите, ще се изготви обобщен доклад.

В Конференцията ще вземат участие магистрати /съдии, прокурори и следователи/, представители на МВР, представители на министерства и държавни агенции, боравещи с европейски фондове, представители на гражданските структури, представители на Организациите-членуващи в Асоциациата на адвокатите за борба с финансовите измами в Европейската общност

Очаквани резултати:

Усъвършенстване на законодателството и институционалните механизми за противодействие на финансовите измами и корупцията при използването на европейските структурни фондове.

Изследване на добри практики и опит на други страни-членки на ЕС, свързани със защитата на финансовите интереси на Европейската общност и борбата с финансовите измами и корупцията при използването на европейските структурни фондове.

Предаването на опита и добрите практики на страни кандидат-членки на ЕС.

Подобряване обмена на информация и опит относно защитата на финансовите интереси на Европейската общност.

Подобряване на взаимодействието между ОЛАФ и специализираните правоохранителни органи на България за превенция и противодействие с финансовите измами и корупцията.

Подобряване координацията на национално ниво между различните институции, отговарящи за защита на фондовете на Общността, както и улесняване на контакта между техническите експерти и националните институции, отговарящи за разследването и обвинението по престъпления срещу финансовите интереси на Общността.

Създаване на адекватна обществена среда и насърчаване на граждански инициативи за превенция и противодействие на финансовите измами и корупцията при ползване на европейските структурни фондове.

Използване на потенциала на неправителствения сектор за контрол върху дейността на държавните институции, ангажирани в европейските програми и проекти.

Програма за Конференцията

Покана

Регистрационна форма

Няма коментари