Регистър на Арбитражните съдилища в България

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
12
февр.
2020

 

Международен Арбитражен Прочети още

Дни на отворените врати

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
08
ян.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП №.

Прочети още
17
мар.
2014

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” организира семинар на тема „Способи за алтернативно решаване на спорове  - медиация и арбитраж”. Семинарът ще е с продължителност два дни и ще се проведе на 07-08 юли 2012 г. в административната сграда на „Алианс за правно взаимодействие”. За повече информация и записвания: тел. + 35929885175.

Прочети още
17
мар.
2014

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” организира семинар на тема „Способи за алтернативно решаване на спорове  - медиация и арбитраж”. Семинарът ще е с продължителност два дни и ще се проведе на 03-04 декември 2011 г. в административната сграда на „Алианс за правно взаимодействие”. За повече информация и записвания: тел. + 35929885175 или e-mail:  Прочети още

17
мар.
2014

Към сдружение „АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” e създадена нова структура – Консултативен съвет в областта на медиацията и арбитража.  Прочети още

17
мар.
2014

На 8 юли 2009 г. се проведе заключителна кръгла маса на тема „Медиация и арбитраж – алтернативни способи за решаване на спорове”.  Прочети още

Има напредък в борбата с измамите с европари

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
17
мар.
2014

През миналата година МВР е проверило 84 сигнала за неправомерно усвояване на европейски средства. Проверени са около 300 обекта само по програма САПАРД, отчете вътрешният министър Михаил Миков, който взе участие във форума „Превенция и противодействие на финансовите измами и корупцията при използването на европейските структурни фондове”. Проверките са ангажирали стотици.

Прочети още

Лотар Кул: ОЛАФ не прави политики

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
17
мар.
2014

Ролята на националните органи е да намерят доказателства дали сигналите за нарушения са верни, каза Кул. ОЛАФ не прави политики, но влияе на политиките с конкретни разследващи изводи. Като особено важен приоритет на своята работа Кул подчерта сътрудничеството с българските власти. Те имат съвместна работа с МВР и прокуратурата, контактуват с ДАНС, но ОЛАФ не.

Прочети още
17
мар.
2014

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02  Проектът има за цел да повиши компетентността на структурите на гражданското общество и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване, както и да подобри диалога между.

Прочети още
17
мар.
2014

Достъпът до онлайн центърът е напълно свободен и предоставя детайлна информация за процедурите, които е нужно да бъдат следвани с цел бързото и правилно разрешаване на споровете чрез използването на извънсъдебни способи. Онлайн центъра по медиация и арбитраж е създаден от „Алианс за правно взаимодействие” в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж.

Прочети още