17
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален.

Прочети още
07
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез.

Прочети още
07
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез.

Прочети още
30
окт.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът.

Прочети още
30
сеп.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г. В изпълнение на проекта ще се проведе:.

Прочети още
30
сеп.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът стартира на 18.02.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г..

Прочети още

Проекти

Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари
17
мар.
2014

Като част от усилията за реализиране на своите цели, Алианс за правно взаимодействие разработва проекти, свързани с правното и информационно взаимодействие за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхната връзка с неправителствения сектор, както и проекти, насочени към хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз. Прочети още

17
мар.
2014

Конференцията се финансира от Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ). Конференцията има за цел да представи актуални проблеми, свързани със защитата на финансовите интереси на Европейската общоност с цел да се подобри обмена на информация и опит относно защитата на финансовите интереси, както и да се улесни взаимодействието между ОЛАФ и специализираните правоохранителни органи.

Прочети още
12