17
мар.
2014

Достъпът до онлайн центърът е напълно свободен и предоставя детайлна информация за процедурите, които е нужно да бъдат следвани с цел бързото и правилно разрешаване на споровете чрез използването на извънсъдебни способи. Онлайн центъра по медиация и арбитраж е създаден от „Алианс за правно взаимодействие” в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж.

Прочети още