Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” представя ОНЛАЙН ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Новини / Проекти   /   Няма коментари

Достъпът до онлайн центърът е напълно свободен и предоставя детайлна информация за процедурите, които е нужно да бъдат следвани с цел бързото и правилно разрешаване на споровете чрез използването на извънсъдебни способи.

Онлайн центъра по медиация и арбитраж е създаден от „Алианс за правно взаимодействие” в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02

Целта на интерактивния център е да повиши компетентността на структурите на гражданското общество и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване. Идеята за създаването на интерактивния център произтича от необходимостта да се популяризират предимствата на алтернативните процедури за решаване на спорове сред широк кръг представители на структурите на гражданското общество, както и да се мотивират гражданите да проучат възможностите на арбитражните процедури на местно, регионално и национално ниво като възможност за по-голямо участие в процесите, произтичащи в гражданското общество.

Създаването на този онлайн център е в изпълнение на Проект „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02

Няма коментари