17
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален.

Прочети още

Регистър на Арбитражните съдилища в България

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
12
февр.
2020

 

Международен Арбитражен Прочети още

07
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез.

Прочети още
07
февр.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез.

Прочети още

Дни на отворените врати

Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари
08
ян.
2020

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП №.

Прочети още
30
окт.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът.

Прочети още
30
сеп.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г. В изпълнение на проекта ще се проведе:.

Прочети още
30
сеп.
2019

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът стартира на 18.02.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г..

Прочети още

Добре дошли

Posted by: admin  /   Category: Без категория   /   Няма коментари
01
апр.
2014

Алианс за правно взаимодействие /АПВ/ е сдружение с нестопанска цел, основаващо и развиващо се на принципите на доброволност и независимост за постигане на взаимодействие между субектите на държавната власт и гражданското общество за изграждане на демократично общество и правова държава. АПВ е създаден през 1998 г. и представлява професионална организация на юристи, която.

Прочети още